Wan, Jing, Yubin Zhou, Gang Chen, and Junkai Yi. 2014. “Designing a Multi-Level Metadata Standard Based on Dublin Core for Museum Data”. International Conference on Dublin Core and Metadata Applications, October. Universe, 31-36. https://dcpapers.dublincore.org/pubs/article/view/3712.